Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych („RODO”), w stosunku do potencjalnych klientów (dalej „Klient”) spółka MATBET sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Poznańskiej 75, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000022463, REGON 331069219,
NIP 
893-020-25-36, niniejszym informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 RODO jest MATBET sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Poznańskiej 75, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000022463, REGON 331069219, NIP 893-020-25-36 (dalej „Administrator” lub „Deweloper”);

2. Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres e-mail: matbet@matbet.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli zgoda Klienta wyrażona za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Administratora lub poprzez kontakt bezpośredni z przedstawicielem lub agentem Administratora lub Administratorem (dział sprzedaży), w jednym z poniżej wymienionych celów: 

a)
otrzymania aktualnej oferty Administratora (Dewelopera) na skutek prośby o jej przesłanie lub przedstawienie;

b) otrzymywania newslettera;

c) dokonania rezerwacji wybranego mieszkania;

d) zgłoszenia chęci otrzymania telefonu lub kontaktu mailowego z Deweloperem lub przedstawicielem lub agentem Dewelopera;

e) umówienia spotkania z pracownikiem Administratora lub przedstawicielem lub agentem Administratora;

f) pozyskania informacji na temat uzyskania możliwości doradztwa kredytowego;

g) wzięcia udziału w promocji, o ile taka jest przez Administratora organizowana;

h) marketingu bezpośrednim usług własnych Administratora tj. zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w związku z uzasadnionym interesem Administratora;

– przy czym wyrażenie zgody w jednym z powyższych celów jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ust. 1

4. Dane osobowe Klientów Administrator może udostępniać innym podmiotom, w tym agentom i pośrednikom Administratora. Dodatkowo agenci i pośrednicy mogą być uprawnieni do gromadzenia danych osobowych Klientów na polecenie Administratora, w celu realizacji działań, określonych w ust. 3 powyżej. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Klientów odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym procesy biznesowe Administratora, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną, agenci pośrednictwa nieruchomości, podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy oprogramowania i aplikacji;

b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;

c) w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;

d) dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury IT, w tym przez dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

6. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane.

7. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Nabywcy przysługuje prawo:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

d) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie Umowy);

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Administrator może przekazywać dane osobowe Klientów do odbiorców z państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania (tj. zgodnie z art. 49 ust. 1 lit b) RODO).

9. W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe Klienta mogą być przekazane do państwa trzeciego także na podstawie jego wyraźnej zgody lub standardowych klauzul umownych. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Klient powinien skierować żądanie mailowo na adres e-mail: matbet@matbet.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania oferty lub kontaktu z Klientem przez Administratora.

 

Biuro sprzedaży

TELEFON

+(48) 519 326 296

MATBET Sp. z o.o.
ul. Poznańska 75, 76-200 Słupsk
Czynne: pn. – pt. 08.00-16.00

e-mail

matbet@matbet.com.pl

O NAS

„MATBET” Sp. z o.o. to firma zajmująca się od 30 lat projektowaniem, budową i sprzedażą mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Jesteśmy realizatorem budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

INFORMACJE o FIRMIE

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco z aktualnościami

© 2022 – Matbet Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona przygotowana przez  Snapspace.pl